Τηλέφωνο: 6977229029Email: info@emphasisprint.gr

Συστήματα Προβολής

Διαφημιστικές σημαίες πεζοδρομίου και παραλίας 5 μέτρων

Διαφημιστικές σημαίες πεζοδρομίου και παραλίας 4 μέτρων

Διαφημιστικές σημαίες πεζοδρομίου και παραλίας 3 μέτρων

Door frame display

X banner μηχανισμός διπλός με εκτύπωση

X banner μηχανισμός μονός με εκτύπωση

Roll up banner μηχανισμός με εκτύπωση